1982
link/detail
Hranaté puzdro.

Made in Germany
Market EU

Formulácia: oxid železnato-železitý (Fe3O4 - Magnetit)
Sériové číslo: -

 

 

10/1984
link/detail
Hranaté puzdro.

Made in Germany
Market EU

Formulácia: oxid železnato-železitý (Fe3O4 - Magnetit)
Sériové číslo: -

 

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2022