1982
link/detail
Hranaté puzdro.

Made in Germany
Market EU

Formulácia: oxid železnato-železitý (Fe3O4 - Magnetit)
Sériové číslo: -

EAN: -
MODEL: AGFA Fe I - S 60, Agfa Fe I - S 90

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov bez zistených problémov

 
 

 

10/1984
link/detail
Hranaté puzdro.

Made in Germany
Market EU

Formulácia: oxid železnato-železitý (Fe3O4 - Magnetit)
Sériové číslo: -

EAN C60: 40 06353 00942 0
MODEL: SUPERFERRO HDX 60+6

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov bez zistených problémov

 

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2024