1976
Hranaté puzdro.
Made in Germany

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: -

 
 

 


Made in Germany

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: -