1985
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in USA

Market USA

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo C60: 161005

C90: 652112

   

 

1988
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Korea by SKC

Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: 82VAB2I34

 

1990
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Korea by SKC

Market EU/USA

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: K94201189

 

1994
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in China

Market EU/USA

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: -

 

 

1997-98 USA
link/detail
Zaoblené puzdro.
Made in China by SKC

Market USA

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: 02221

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2019