-
Zaoblené slim puzdro.
Made in China by SKC
Market Asia

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: 175012