1990
Hranaté puzdro.

Made in China
Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: -