1996-1998cca
Zaoblené slim puzdro.
Made in Korea by Saehan

Market Japan

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: A241103

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2017