BD-RE 2x
SONY-ES1-002


Sony 


Sony

 Sony BD-RE 2x
 Lite-On iHBS112 CL04
 2x burn #02
 23 098 MB data Blu-Ray
 burn date: 29.1.2011
 test date: 29.1.2011
 
 12FF1728L
 BW2-0004
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 BD 13
 Made in Japan
 
Zaujímavá chyba detekecie kapacity média cez USB radič, program ukáže väčšiu kapacitu než je reálna a na konci to nahlási chybu zápisu, napriek tomu je disk plne čitateľný.