BD-RE 2x
RITEK-BW1-001


Maxell,  


Maxell

 Maxell BD-RE 2x
 Lite-On iHBS112 CL04
 2x burn #01
 23 098 MB data Blu-Ray
 burn date: 29.1.2011
 test date: 29.1.2011
 
 S9100012BD032X09011701A
 RBD2W014
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 BD 11
 Made in Taiwan
 Zaujímavá chyba detekecie kapacity média cez USB radič, program ukáže väčšiu kapacitu než je reálna a na konci to nahlási chybu zápisu, napriek tomu je disk plne čitateľný.