198x
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Switzerland by ICM

Market EU/USA

Formulácia: oxid železitý (Basf /Agfa)
Sériové číslo: -

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2022