1985
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Japan
Market Japan

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: 28IE

 

1988
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Japan
Market Japan

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: 08KH

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2019