-
Zaoblené puzdro.
Made in Austria

Market EU
Jedná sa o rovnakého výrobcu ako v prípade Nemeckej verzie Philips CD Extra.

Formulácia: oxid železitý s kobaltom
Sériové číslo: -