1973
link/detail
Hranaté čierne puzdro.
Made in ?

Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: -

   

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2020