1986
Hranaté puzdro na kazetu, okrúhle šrubovacie puzdra na cievky.
Metal reels, otvorený typ, pás Maxell.
Made in Japan

Formulácia: oxid železitý, pravdepodobne s kobaltom od Maxellu
Sériové číslo: -