1996
link/detail
Zaoblené extra slim puzdro.
Made in Japan

Made in Thailand, Tape Made in Japan (C60, C120)
Market Japan

Formulácia: trieda SF/SR "Avilyn"
Sériové číslo C60: AVQK718

C120: ZVUL608

 
 
 

 

1997
link/detail
Zaoblené extra slim puzdro.

Made in Thailand, Tape Made in Japan
Market Japan

Formulácia: trieda SF/SR "Avilyn"
Sériové číslo:

 
 
 
 

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2022