-
Hranaté puzdro.
Made in China

Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: -