-
Hranaté puzdro.
Tape Magna MAX III, West Berlin.
Pravdepodobne Made in Germany

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: -