1986
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Japan

Market EU/USA

Formulácia: vysoko energetický "Uniaxial Br.2000 Gauss"
Sériové číslo: 5372619

 

1988
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Japan

Market EU/USA

Formulácia: vysoko energetický "Uniaxial Br.2000 Gauss"
Sériové číslo: 928281P

 

1988
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Japan

Market Japan

Formulácia: vysoko energetický "Uniaxial Br.2000 Gauss"
Sériové číslo: 532181M

 

1989
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Japan

Market Japan

Formulácia: vysoko energetický "Uniaxial Br.2000 Gauss"
Sériové číslo: 5152023

 

1990
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Japan

Market EU

Formulácia: "Super Energy Uniaxial"
Sériové číslo: A1K11017

 

1992 - 1994
link/detail
Zaoblené puzdro.
Made in France

Market EU

Formulácia: "Super Energy Uniaxial" (Super Chrome Plus Class)
Sériové číslo: B135903P

 

1996
link/detail
Zaoblené puzdro.
Verzia s kazetou šrubovanou a lepenou.
Made in E.C.

Market EU

Formulácia: "Super Energy Uniaxial" (Super Chrome Plus Class)
Sériové číslo C60: B1R57052
C90a: B1R61155

C90b: B1R55258

 

1997
link/detail
Zaoblené puzdro.
Made in Italy

Market EU

Formulácia: "Super Energy Uniaxial" (Super Chrome Plus Class), dvojvrstvový a zadný náter
Sériové číslo C60: D1R6719
C90: D1R5117M

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2023