1998
link/detail
Zaoblené puzdro.
Made in pravdepodobne EC

Market Japan/EU

Formulácia: oxid železitý (pravdepodobne EF, alebo HF)
Sériové číslo: D2B38281

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2022