1978
Hranaté puzdro.
Japan and USA Components, Assembled in Mexico

Market USA

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: 0110318

 

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2018