1996 USA
Zaoblené puzdro.
Made in Japan & USA, Assembled in Mexico

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: G20A5074