1992
Zaoblené puzdro.
Made in France

Formulácia: Crystal Gamma, HF-S páska
Sériové číslo: A235611P