1986
link/detail
Hranaté puzdro.

Made in Japan

Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo C60: Y232798

 
 

 

1990
link/detail
Hranaté puzdro.

Made in Japan

Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo C60: A1Y22123

C90: 9112054

 

 

1990 fake
link/detail
Hranaté puzdro.

Made in "Japan" (China?)

Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: -

 

 

1992
link/detail
Hranaté puzdro.

Made in Japan

Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo C60: C1934265

C90: AL620234

 

 

1992 fake
link/detail
Hranaté puzdro.

Napodobenina značky Sony.
Made in China

Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: -

   

 

1994-95
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Japan

Market EU

Formulácia: oxid železitý (môže obsahovať rôzne druhy pásky medzi šaržami)
Sériové číslo: C1B81153

 

 

1996-98
link/detail
Zaoblené puzdro.
Made in Thailand?

Market EU

Formulácia: oxid železitý (môže obsahovať rôzne druhy pásky medzi šaržami)
Sériové číslo C90: E2BM228P

 

 

1995cca
link/detail
Extraslim puzdro.
Made in Thailand?

Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: B7DA2125E

 

1999-2003
link/detail
Ultra slim puzdro, alebo klasické hrubé zaoblené puzdro.
Made in Thailand

Market EU

Formulácia: oxid železitý (kazety môžu obsahovať Mexickú Aurex pásku)
Sériové číslo C60: B5DA2129B

C90: BSDA2013E

 
   

 

1999-2008
link/detail
Zaoblené puzdro.
Made in Mexico

Market EU

Formulácia: oxid železitý (pravdepodobne Mexický Aurex)
Sériové číslo C60: G40A261-1H

C90: 05DA271MG

C90b: 04DA2102G
C90c: 04DA2529J

   
 
 

 

2001-2011cca
link/detail
Extraslim puzdro.
Made in Thailand by TDK

Market Asia/China

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo C60: ZVWG104

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2023