-

Made in

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: -