1993
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Korea by SKC
Market Japan

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo C10: E44026531

C60: K60314576
C120: J5391231E

 

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2021