1977
Hranaté puzdro.
Made in Italy

Formulácia: oxid železitý + chromdioxid, dvojvrstvový náter
Sériové číslo: -