1977
Hranaté puzdro.
Made in Italy

Formulácia: kobaltom modifikovaný oxid železitý
Sériové číslo: -