1977
link/detail
Special C-Box čierny, Papierový obal.
Made in Switzerland (C-BOX), Tape Made in USA

Market USA

Formulácia: oxid železitý + Posi-Track
Sériové číslo: -

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2022