1977
link/detail
Puzdro s bočným vysúvaním kazety.
Made in USA
Market USA

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: 4

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2018