1986-91
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Japan, spolupráca Denon

Market Japan

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: 61120

   

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2022