199x
link/detail
Ultra slim puzdro.
Made in Germany, Dessau, kazeta pochádza z rovnakej fabriky ako Philips CD Extra 1998

Market EU

Formulácia: pravdepodobne oxid železitý s kobaltom
Sériové číslo: -

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2018