1994-1996cca
link/detail
Zaoblené slim puzdro.
Made in Korea

Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: 95071507

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2020