1994-1995cca
Zaoblené slim puzdro.
Made in Korea

Formulácia: oxid železitý s kobaltom
Sériové číslo: 96012906