-
Zaoblené slim puzdro.
Made in Korea

Market Asia

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: 95042806