199x
link/detail
Zaoblené puzdro.

Made in Russia
Market Russia/EU

Formulácia: pravdepodobne chromdioxid (Basf Tape, alebo SKC CD Tape)
Sériové číslo: -

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2021