199x
link/detail
Zaoblené tmavé puzdro.

Made in Russia
Market Russia/EU

Formulácia: oxid železitý (pravdepodobne Basf Tape)
Sériové číslo: -

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2022