1988 USA
Hranaté puzdro.
Made in USA

Formulácia: oxid železitý s kobaltom
Sériové číslo: -