1992
Hranaté puzdro.
Made in Korea by SKC
Market EU

Formulácia: oxid železitý s kobaltom
Sériové číslo: 872BC7113

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2017