1990
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Turkey

Market EU

Formulácia: pravdepodobne oxid železitý s kobaltom *. dvojvrstvový náter
Sériové číslo C46: -

   

 

1993
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Turkey

Market EU

Formulácia: pravdepodobne oxid železitý s kobaltom *. dvojvrstvový náter
Sériové číslo: 229105  1

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2019