1993
Zaoblené super slim puzdro, 3-pack.
Made in Turkey

Formulácia: pravdepodobne oxid železitý s kobaltom *
Sériové číslo C90: 1 100203  2