1993
Zaoblené super slim puzdro.
Made in Turkey

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo C46: 324068 2

C60: 320058 2
C75: 113118 2
C90: 122048 2
C100: 321048 2