1988
Hranaté puzdro.
Made in Turkey

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo C90: 421281