1990
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Turkey

Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo C46: -
C60: -
C90: 225122  RAKS

   

 

1990 black version
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Turkey

Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo C90: 4 - 0600

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2019