1990
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Turkey

Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: -

 

1993
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Turkey

Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: 30 4056   2

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2019