1993
Zaoblené super slim puzdro.
Made in Turkey

Formulácia: oxid železitý