1993
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Turkey

Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo C60: 311026  2

 

1993
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in China?

Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo C60: 226115  2

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2020