1993
Hranaté puzdro.
Made in Turkey

Formulácia: pravdepodobne oxid železitý s kobaltom *
Sériové číslo C60: 123052 RAKS
C90: -