1995
link/detail
Zaoblené puzdro, 3-pack.
Assembled in Mexico, by Maxell

Market USA

Formulácia: oxid železitý s kobaltom (Maxell UDII)
Sériové číslo: D089A3A3

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2020