19xx
link/detail
Hranaté čierne puzdro.
Made in France, Paris

Market EU

Formulácia: oxid železitý s kobaltom
Sériové číslo: -

 

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2021