1981
Hranaté puzdro.
Made in Japan by Fuji
Market EU

Formulácia: super jemný oxid železitý s kobaltom, pravdepodobne ,,Beridox,,
Sériové číslo: DA27

 

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2017