1978
link/detail
Hranaté čierne puzdro.
Made in Holland

Market EU

Formulácia: chromdioxid + oxid železitý, dvojvrstvový náter
Sériové číslo: LU7D

 

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2020